top of page

צור קשר

ב) טופס לפניות כלליות

א) מערך הייעוץ פדגוגי

תודה על יצירת הקשר

חברי סגל ההוראה של רייכמן המעוניינים לקבל ייעוץ פדגוגי מאנשי היחידה, מוזמנים לפנות.

"הטובה שבמידות האדם, שיהיה שואל"
רבי שלמה אבן גבירול

bottom of page