טכנולוגיות למידה - המרכז הבינתחומי הרצליה

היחידה לחדשנות בהוראה

היחידה לחדשנות בהוראה (TIU)
המנוע של המרכז הבינתחומי

בחתירתו להוראה מיטבית ומותאמת למאה ה-21

 

מטרת על

היחידה מפתחת ומיישמת את חזון ההוראה והלמידה של המרכז הבינתחומי הרצליה.

כיווני פעולה

  • לימוד ואימוץ שיטות וטכנולוגיות הוראה ולמידה בקורסים קיימים.​

  • פיתוח קורסים המיישמים ​​מודלים חדשניים של הוראה ולמידה.

  • ​​גיבוש מודל הוראה חדש: הוראה רב-כיוונית.

  • ​​זיהוי הלומד העתידי, ומתן מענה לחווית הלימוד לה הוא מצפה.

  • ​​מעקב וחקר מגמות עולמיות בתחום הלמידה.