top of page
thinglink_0.png

 עידוד למידה עצמאית 

ThingLink היא פלטפורמת למידה אינטראקטיבית המאפשרת ליצור חווית למידה עשירה וסוחפת באמצעות הוספת שכבות מידע, תוכן מולטימדיה, טקסט וקישורים למשאבים חיצוניים על גבי תמונות מסוגים שונים, סרטונים וסיורים וירטואליים. 

לתשומת לב! 
החשבון החינמי מוגבל באפשרויות היצירה והאנליטיקה שלו. הוא טוב להתנסות ראשונית וולמידה - השתמשו בו כדי להכיר את הפלטפורמה. מרצים שמעוניינים באפשרויות הרחבות של הפלטפורמה מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הייעוץ הפדגוגי. 

סרטון היכרות עם הפלטפורמה

הוספת שכבות מידע שונות לתמונה רגילה, תמונת 360 או סרטון והפיכתו לתוכן אינטראקטיבי

ThingLink

bottom of page