© 2026 - Teaching Innovation, IDC

בניית מצגת

שימוש בתוכנת ה- PowerPoint ליצירת מצגות איכותיות.

תקציר

בבניית מצגת אנו מוצאים את עצמנו עומדים מול 5 אתגרים על מנת להפוך את המצגת לאיכותית וכזו שמסייעת ללמידה:

1. אתגר עומס הטקסט

2. אתגר העקביות

3. אתגר הגודל

4. אתגר הצבע

5. אתגר העברת המסר

 

 

הערך הפדגוגי של מצגת איכותית

  • יצירת engagment וחיבור לחומר הנלמד

  • חיזוק תהליך ההפנמה של התוכן ע"י חווייה טובה של הלומד

  • שיפור הקשב של הלומדים במהלך השיעור

  • שיפור התקשורת בין המרצה ללומדים

 

​עזרי הדרכה

​לחץ/י כאן לצפייה במצגת "כללי יסוד לבניית מצגת"

לחץ/י כאן לצפייה במסמך "שימושים נפוצים ב- PowerPoint"

לחץ/י כאן להורדת תבניות מצגת של המרכז הבינתחומי (דרושה סיסמה)