היחידה מפתחת ומפיקה קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים: למידה מרחוק, כיתה הפוכה, הוראה היברידית ועוד. קורסים אלו מתבססים על סרטונים לימודיים באיכות גבוהה (פדגוגית והפקתית), ומכוונים את הלומד ללמידה עצמאית, וכן לשימוש ברמות חשיבה מסדר גבוה (יישום, אנליזה, סינתזה).

פיתוח קורסים

המחשות

Selections - Introduction to Computer Graphics

Promo - Systematic Creativity

Selections - Urban Worlds

Selections - 21st Century Challenges

Selections - Food Systems in the 21st Century

פתיח: מיצוינות - קידום חוסן ומיצוי עצמי

סרטון לימודי - פסיכולוגיה קוגניטיבית, "אשליות בגן ילדים"

Selections - Foundations of Jewish Thought and Philosophy