© 2026 - Teaching Innovation, IDC

בחדר החדשות תמצאו קישורים למאגרי מידע, חדשות ומאמרים הסוקרים את המגמות העולמיות המתרחשות על רקע הכנסת הטכנולוגיה לתהליכי ההוראה והלמידה למוסדות האקדמיה.

 

 

לקריאה, לחצו על הקישורים (תמונות).

חדר החדשות

ניתוח מגמות עולמיות

מעקב אחר המהפכה שמובילות אוניברסיטאות העילית, שהחלו להציע קורסים אקדמיים איכותיים, פתוחים לקהל הרחב, בחינם. כיצד מהפיכה זו תשפיע על מוסדות אקדמיים בינוניים וקטנים?  

כיצד שילוב הכלים הטכנולוגיים בהוראה בלמידה, משנים את תפקידו של הלומד ואת תפקידו של המרצה? מהם הקשיים? מהם היתרונות? מיהו הלומד בעידן שאחרי מהפיכת הידע?

פרויקט שאפתני שהכותרת שלו היא "אוניברסיטת העתיד". כיתות וירטואליות, מעונות סטודנטים וכיתות ברחבי העולם, מערכת דיגיטלית ייעודית עבור ניהול שיעור סינכרוני, נוכחות באמצעות מצלמות אישיות למרצה ולסטודנטים ועוד..

דוח רחב היקף על שילוב למידה מרחוק במערכות חינוך

מידע, חדשות ומאמרים - בעולם

מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים
מידע, חדשות ומאמרים

מידע, חדשות ומאמרים - בארץ

מרכזי שילוב וחקר