top of page

 אינטראקציה במפגש 

 עידוד למידה עצמאית 

סטודנטים באוניברסיטת רייכמן נחשפים לפלטפורמה בכל שנת לימודים

קורסים באוניברסיטת רייכמן עושים שימוש בפלטפורמה

"Nearpod מכניס לכיתה אינטראקטיביות ומעורבות, הסטודנטים מאוד נהנים מזה" (ד"ר יוהנה לוי)

ציטוטים מהשטח:

יצירת מסלול למידה המשלב תוכן מסוגים שונים, אינטראקציות ופעילויות ​​​​

bottom of page