בשנת 2015 הציגה היחידה את פועלה בכנס מיט"ל ה-13.

לפניכם המאמר שהוצג בכנס, בשם "המסע לעבר הוראה רב-כיוונית" מאת עידן אלמוג, ראש היחידה.

המסע לעבר הוראה רב-כיוונית

© 2026 - Teaching Innovation, IDC