© 2026 - Teaching Innovation, IDC

אוניברסיטת העתיד

אוניברסיטת מינרווה

מוסד להשכלה גבוהה שהוקם על-ידי היזם בן נלסון (אמריקאי-ישראלי), ששואף להמציא מחדש את האוניברסיטה, ולשם כך גייס יועצים עתירי ניסיון והשפעה: שר האוצר לשעבר ונשיא הרווארד לשעבר - לארי סאמרס, דיקן בי"ס וורטון ללשעבר - פטריק הרקר והסנטור בוב קרי. 

המיזם, שגייס בראשיתו (סוף 2012) כ-25 מיליון דולר, מכוון לפתח את אוניברסיטת העתיד, אוניברסיטה 2.0, המתבססת על עקרונות הפתיחות והשיתופיות, כשכל ההרצאות וחומרי הלימוד יועברו באופן מקוון. 

ההרצאות מוקרנות לכיתות וירטואליות קטנות בקמפוסים ברחבי העולם, כאשר מורה המועסק על-ידי מינרווה - מישהו מצוין בהוראה, אבל לאו דווקא חוקר - מוביל את תהליך הלמידה, המתבסס על 16 עקרונות מרכזיים של "מדעי הלמידה", תוך מתן דגש מרכזי ללמידה פעילה, ושיח עמיתים.

 

הרישום לאוניברסיטה מיועד לסטודנטים נבחרים בלבד (ה-TOP של המועמדים הנרשמים למוסדות ה-Ivy league).