סרטוני הסבר - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

מרצה: ד"ר בעז בן דוד

פתיח: מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
 • רקע היסטורי לפסיכולוגיה קוגניטיבית

 • מהי אינטרוספקציה?

 • ביהביוריזם: גירוי - תגובה / תוצאה

 • פסיכולוגיה קוגניטיבית של ימינו: גירוי - מתווך - תגובה / תוצאה

 • חשיפה למושגים מרכזיים
  > משתנים בלתי תלויים, משתנים תלויים
  > אופרציות מתכנסות
  > מטלה
  > עקבות התהליך

אשליות בגן ילדים
 • מהי אשליה?

 • תפיסת גודל - חוק אמרט, 1881

 • אשלית הפונזו, 1913

 • אשליית מילר-לייר, 1889

שיטות מדידה של סף
 • כיצד מתבצעת בדיקת השמיעה?

 • שיטות לבדיקת סף שמיעה
  > שיטת הגבולות (הסף המוחלט)
  > שיטת הגירויים הקבועים - הנחה שיש סף סטטיסטי (סף 50%)

 • מגבלות מכשיר המדידה - כיצד סוג השאלה מכתיב את מכשיר הבדיקה

 • מושגים מרכזיים: אודיומטר, אודיוגרמה, סף מוחלט, סף סטטיסטי

תורת גילוי אותות
 • מה זה "רעש"? מה זה "אות"?

 • תרחישי תגובה אפשריים
  > פגיעה (Hit)

  החטאה (Miss)
  > אזעקת שווא (False alarm)

  > דחייה נכונה (Correct rejection)

 • "די פריים", "ביטא" ועקומת הפעילות העצבית

 • הצגת תרחישים לדוגמה, וסיכום

מהו קשב?
Eye Tracker