ראיונות עם מומחים - גלובליזציה ורגולציה של הסביבה

סדרת סרטוני "ראיונות עם מומחים מהשטח" עבור הקורס "גלובליזציה ורגולציה של הסביבה" (מרצה: ד"ר קרני לוטן, בי"ס לקיימות)

מר אמיר חייק, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

ביקורת על חוק אוויר נקי ועודף רגולציה

איום העברת הייצור לחו"ל

פירמידת הצרכים לפי אמיר חייק

גב' אביבה טרכטמן, ראש תחום זיהום אוויר בתעשייה

חוק אוויר נקי כמרכז סמכויות בידי המשרד להגנת הסביבה

דוגמה לניגודי אינטרסים בהרחבת שכונה בקרבת כביש ראשי

הסבר - עיקרון הזהירות המונעת בחוק אוויר נקי

עיצומים כספיים

עלויות חיצוניות וחוק אוויר נקי

דוגמה - עיקרון הזהירות המונעת בחוק אוויר נקי

BAT - Best Available Technology

שיטות לחישוב עלויות חיצוניות