© 2026 - Teaching Innovation, IDC

בשנים האחרונות העולם האקדמי עומד בפני אתגרים מורכבים.
שינויים טכנולוגיים רבים ומהירים, תרמו לכך שהידע נמצא בכל מקום וזמין לכל. 

כמו כן, אנו עדים לכניסתו של דור ה-Z לשערי מוסדות ההשכלה הגבוהה. דור זה מתקשר, מקשיב ורוכש ידע בדרכים חדשות, הדורשות התייחסות והתאמה מצד אנשי ההוראה.

אין ספק שאנו נמצאים בתקופה בה מוסדות האקדמיה נדרשים לגלות יוזמה וגמישות ולהמציא עצמם מחדש.

 

כחלק מהיערכות המרכז הבינתחומי למציאות החדשה, החליט המרכז להקים את "היחידה לחדשנות בהוראה", ולהטיל עליה את האחריות לפתח מודלים מגוונים וחדשניים של הוראה, וליישם אותם בשטח.

חדשנות בהוראה תאפשר לבינתחומי לשמור על עמדתו כמוסד הוראה מוביל, יצירתי, חדשני ופורץ גבולות, ולספק לסגל ההוראה ולסטודנטים סביבת הוראה ולמידה המותאמת למאה ה-21.

 

הרשו לי לתאר לכם בקצרה את המתכון שלנו עבור הגשמת מטרה שאפתנית זו:

א - התוכנית לחדשנות בהוראה

המאבק על תשומת הלב – If you can't beat them, Join them

בשנים האחרונות המרצים חווים מגמה חדשה ומורכבת בכיתות הלימוד, ובה המרצה נאלץ להיאבק על תשומת הלב של הסטודנטים אל מול מכשירים טכנולוגיים (מחשבים, טאבלטים, טלפונים חכמים) ואל מול פלטפורמות תוכן שונות (פייסבוק, יו-טיוב וכו').

בכדי להתמודד עם מגמה זו, פותחה "התוכנית לחדשנות בהוראה", תוכנית הפועלת בשני ערוצים מרכזיים:

  • ערוץ א - שילוב שיטות הוראה חדשניות בקורסים קיימים
    במסגרת תיק הכלים למרצה היחידה חוקרת טכנולוגיות הוראה ולמידה, ומסווגת אותם לקטגוריות פדגוגיות-דידקטיות שונות, במטרה להציג סט כלים ייחודי המאפשר למרצי הבינתחומי לזהות את הכלים המתאימים ביותר עבורם לצרכי ההוראה והלמידה בקורסים אותם הם מלמדים.

  • ערוץ ב - פיתוח קורסים חדשניים
    במסגרת ערוץ זה אנו מקדמים פיתוח של קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים: למידה מרחוק, כיתה הפוכה, הוראה היברידית וכו'. מודלים אלו עושים שימוש נרחב בסרטונים לימודיים המפותחים ע"י היחידה.

ב - מודל ההוראה הרב-כיוונית

כחלק מהרצון לחזק את המפגש החשוב בין המרצה לבין הסטודנטים, גיבשנו מודל הוראה חדש הנקרא מודל "ההוראה הרב-כיוונית".

בעוד במודל ההוראה הקלאסי של "הרצאה פרונטלית", המרצה פעיל מרבית השיעור, בזמן שהסטודנטים נמצאים במצב "קשב" (רדום / לא פעיל), מודל "הוראה רב-כיוונית", מעודד את השתתפות הסטודנטים ואת קיומו של שיח כיתתי-מעגלי בין המרצה לבין הסטודנטים, ובין הסטודנטים לבין עצמם.
עבור קידום מודל זה, היחידה מקדמת מערכת אינטראקציות דיגיטלית המופעלת ע"י עשרות מרצים.

 

ג - אבני הייסוד לפעילות היחידה

בסיס פעילותה של היחידה נשען על 4 אבני ייסוד:

  • דגש על הערך המוסף הפדגוגי של הטכנולוגיה: הדגש אינו על הטכנולוגיה, אלא על הערך המוסף פדגוגי שיש בטכנולוגיה. 

  • יצירת "עניין וחיבור" לתוכן הנלמד: אין להשתמש בטכנולוגיה עבור יצירת בידור (Entertainment), אלא עבור יצירת "עניין וחיבור" (Engagement) לתוכן הנלמד.

  • קידום למידה פעילה: חשוב לקדם שימוש בכלים טכנולוגיים המסייעים להפוך את הלומדים מלומדים פאסיביים (ישנים) ללומדים אקטיביים / פעילים (ערים).

  • אין תחליף למרצה טוב! "טכנולוגיות למידה" אינן מסוגלות להפוך מקצה לקצה את יכולות המרצה. "טכנולוגיות למידה" יכולות לסייע למרצים להעשיר ולחזק את שיטות ההוראה שלהם.

כפי שאלברט איינשטיין מעולם לא אמר (אך רצה לומר): "זוהי רק ההתחלה.."

נתראה בעתיד!

עידן אלמוג
ראש היחידה לחדשנות בהוראה
idan.almog@idc.ac.il

דבר ראש היחידה

עידן אלמוג