top of page
png-transparent-google-docs-form-google-purple-violet-text-thumbnail-removebg-preview.png

 אינטראקציה במפגש 

 שאלון והערכה 

סרטון היכרות עם Google Forms

שאלון 1.jpg

Google Forms הוא כלי המאפשר יצירת שאלונים / בחנים / טפסי משוב, המורכבים משאלות ממגוון סוגים: שאלות בחירה, שאלות Grid, שאלות פתוחות וכו'. 
 

לאחר יצירת הטופס, ניתן לשלוח את הקישור, ואף להטמיע באתר הקורס. 

ערך מוסף משמעותי של כלי זה הוא היכולת לקבל סיכום של התוצאות בפורמט של טבלה, וגם בפורמט ויזואלי.


ניתן בקלות להפוך כל שאלון סגור לבוחן עם ציון.

שימוש ב-Google Forms לשאילת שאלה במהלך מפגש כיתתי. מתוך הקורס "קניין רוחני, אסטרטגיה ויזמות עסקית", בי"ס לקיימות, ד"ר קרני לוטן

שאלונים ומשובים במהלך המפגש הכיתתי​ או בין המפגשים

bottom of page