top of page

איך לשדרג את אתר הקורס? מדריך ורעיונות להשראה

לפניכם 10 שלבים שיסייעו לכם בבניית אתר הקורס, באופן שיישרת את התוכן שלכם, ויתמוך בתהליכי ההוראה והלמידה בצורה מיטבית.

מתלבטים כיצד ליישם את הרעיונות באתר הקורס שלכם? פנו אלינו לייעוץ הפדגוגי.

מסע נעים!

היחידה לחדשנות בהוראה

10 השלבים לבניית אתר קורס מיטבי

מומלץ לצפות במסך מלא.

לצפייה לחצו על כפתור Full Screen המופיע בצידו הימני התחתון של השקף. 

bottom of page