top of page

ניסיונות טיוטה

סדנאות הקיץ של היחידה לחדשנות בהוראה

sun.jpg

הקיץ הוא הזדמנות מצויינת להתפתח מקצועית!
הצטרפו אלינו למגוון סדנאות ייחודיות המיועדות לסגל ההוראה של האוניברסיטה

לקטלוג המלא של הסדנאות לחצו כאן  

הקליקו על הסדנה כדי
לקרוא עליה פרטים נוספים 

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

בסדנה זו נכיר את 10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח, שתומך בצורה אפקטיבית בתהליכי הלמידה, ונתנסה ביישום השלבים באתר הקורס.

 


10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

בסדנה זו נכיר את 10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח, שתומך בצורה אפקטיבית בתהליכי הלמידה, ונתנסה ביישום השלבים באתר הקורס.

 


10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

בסדנה זו נכיר את 10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח, שתומך בצורה אפקטיבית בתהליכי הלמידה, ונתנסה ביישום השלבים באתר הקורס.


הסדנה מתאימה גם למי שבונה אתר קורס חדש מהתחלה, וגם עבור מי שמשכפל את אתר הקורס משנה קודמת.

10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח

הקליקו על הסדנה כדי
לקרוא עליה פרטים נוספים 

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

Screenshot 2023-12-17 102457.jpg

10 השלבים לבניית
אתר קורס מנצח

03.08.23  |  10:00 - 12:00

בסדנה זו נכיר את 10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח, שתומך בצורה אפקטיבית בתהליכי הלמידה, ונתנסה ביישום השלבים באתר הקורס.

 


10 השלבים לבניית אתר קורס מנצח

bottom of page