top of page

Learn On Demand
פורטל המידע של היחידה לחדשנות בהוראה

הכשרות לסגל ההוראה

כלים קטנים להוראה גדולה

מדריכים

כלים.jpg
מדריכים.jpg
הכשרות.jpg

5 הכלים שישנו את ההוראה שלך!

אסטרטגיות להתמודדות עם הפרעות בשיעור

שיתוף פרקטיקות בין מרצים


 

bottom of page